Missa inte ditt tandvårdsbidrag!

Allmäntandvård

Alla vuxna som är folkbokförda i Sverige har rätt till ett tandvårdsstöd som består av två delar – ett allmänt tandvårdsbidrag samt en tandvårdsersättning som skydd mot höga kostnader. Du som är försäkrad i Sverige har kostnadsfri tandvård till och med det år du fyller 23 år. Det år du fyller 24 år och ska betala tandvården själv kan du få statligt tandvårdsstöd. Om du har särskilda behov av tandvård, kan du även ha rätt till tandvårdsstöd från din region. För den tandvården får du inte statligt tandvårdsstöd. Det statliga tandvårdsstödet består av allmänt och särskilt tandvårdsbidrag, samt högkostnadsskydd. Det finns som ett skydd mot höga kostnader, för att stimulera till förebyggande tandvård samt för att ge ökat stöd till dig med ökad risk för sämre tandhälsa på grund av din funktionsnedsättning eller sjukdom. Tandvårdsstödet administreras av Försäkringskassan. Din tandläkare eller tandhygienist kan informera dig om vilken tandvård som ger rätt till statligt tandvårdsstöd. Besök försäkringskassans hemsida för ytterligare information.

Från en enkel undersökning till avancerade ingrepp

Som vuxen betalar du fullt pris för din tandvård upp till 3000 kronor. Det allmänna tandvårdsbidraget kan användas som delbetalning hos valfri tandläkare eller tandhygienist och det utbetalas av Försäkringskassan direkt till den behandlande vårdgivaren. Storleken på beloppet beror på din ålder. Och du kan spara bidraget i högst två år.

Vi erbjuder allmäntandvård samt specialistverksamhet inom parodontologi och vår strävan är att du ska få den bästa behandlingen baserad på dina behov, vetenskap och beprövad erfarenhet.

Från en enkel undersökning till avancerade ingrepp

Som vuxen betalar du fullt pris för din tandvård upp till 3000 kronor. Det allmänna tandvårdsbidraget kan användas som delbetalning hos valfri tandläkare eller tandhygienist och det utbetalas av Försäkringskassan direkt till den behandlande vårdgivaren. Storleken på beloppet beror på din ålder. Och du kan spara bidraget i högst två år.

Vi erbjuder allmäntandvård samt specialistverksamhet inom parodontologi och vår strävan är att du ska få den bästa behandlingen baserad på dina behov, vetenskap och beprövad erfarenhet.

Vi utför alla typer av behandlingar:

 • Bettskenor
 • Tandkirurgi
 • Käkkirurgi
 • Estetiska behandlingar
 • Tandblekning
 • Tandsmycke
 • Skalfasader
 • Fyllningar
 • Komposit
 • Porslin inlägg
 • Rotbehandlingar
 • Protetik
 • Bro
 • Krona
 • Implantat
 • Tandstenborttagning och polering (air-flow)